Sản phẩm nước ion kiềm của Oxi Plus là một trong những sản phẩm hàng đầu trên thị trường về nước uống kiềm. Tôi đã sử dụng sản phẩm này trong một thời gian dài và rất hài lòng về hiệu quả mà nó mang lại cho sức khỏe của tôi.