Hiệu quả của sản phẩm này thực sự ấn tượng. Tôi đã thấy cải thiện rõ rệt trong sức khỏe của mình sau khi sử dụng sản phẩm này. Tôi cảm thấy ít mệt mỏi hơn, tiêu hóa tốt hơn và có nhiều năng lượng hơn. Nước ion kiềm của Oxi Plus cũng giúp tôi giảm thiểu được triệu chứng của các bệnh lý và tăng cường đề kháng của cơ thể.