Đối với Oxi Plus, sự riêng tư của khách hàng là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy Oxi Plus chỉ thu thập những thông tin cần thiết có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và khách hàng. Đồng thời, Oxi Plus cũng sẽ chỉ sử dụng tên và một số thông tin khác của khách hàng trong phạm vi và mục đích được đề ra trong Chính sách Bảo mật thông tin này.

Quý khách hàng có thể truy cập website https://oxiplus.vn/ mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào trừ khi quý khách thực hiện thao tác đặt hàng và điền thông tin. Nếu quý khách có ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi email đến cskh@oxiplus.vn, Oxi Plus luôn sẵn sàng lắng nghe những nhận xét từ quý khách.

  1. Mục đích thu thập cá nhân

Oxi Plus không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng thu thập từ website để bán, chia sẻ hay trao đổi cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty với những mục đích được đề ra tại Chính sách Bảo mật thông tin này.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Khi quý khách đặt hàng trên website https://oxiplus.vn/, thông tin cá nhân mà chúng tôi cần thu thập bao gồm:

– Tên
– Email
– Số điện thoại
– Địa chỉ
– Địa chỉ giao hàng

Những thông tin trên được thu thập nhằm sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

– Giao hàng quý khách đã đặt mua tại website https://oxiplus.vn/

– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm tại https://oxiplus.vn/

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua website của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.

Oxi Plus có thể cung cấp tên, số điện thoại và địa chỉ của khách hàng đến dịch vụ vận chuyển để tiến hành giao hàng cho quý khách.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Oxi Plus.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website https://oxiplus.vn/ được Oxi Plus cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Oxi Plus. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Oxi Plus cam kết:

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Oxi Plus sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng tại website  https://oxiplus.vn/.

  1. Thay đổi của Chính sách Bảo mật thông tin

Oxi Plus có quyền thay đổi và chỉnh sửa Chính sách Bảo mật thông tin vào bất kỳ lúc nào. Đồng thời, bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng tải trên website  https://oxiplus.vn/.